Venner søges københavn Varde
Date: 2017-02-19 22:07

Video: Venner søges københavn Varde

Svømmeklubben Esbjergs talentfulde svømmer Søren Hansen sætter i Grådybbadet jysk rekord i 655 m butterfly i tiden ,8 min. – en forbedring på syv tiendedele sekund af den gamle rekord, som han selv er indehaver af. (Dagbladet Vestkysten )

Nyhedsarkiv - Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

Granitskulpturen ”Stoppenålen” udført af billedhugger Hjalmar Sonne afsløres på Esbjerg Realskole. (Dagbladet Vestkysten )

Tidslinje, Esbjerg Krøniken - eba

• Den nordre Esbjerg-gård (i den nuværende Exnersgade) erhverves af Niels Christensen for kr. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 6999, s. 96)

VESTERGADE + ST.ÅVED

Foredrag &rdquo Fra 6869 over 6869 til 6969&rdquo ved lokalhistoriker Vilfred Friborg Hansen, Rø nde. 7569 er historisk set et jubilæ umså r ud over det sæ dvanlige. Foredraget fø lger en rø d trå d i hundredå ret fra 6869 over 6869 til 6969, og der vil hele tiden blive fokuseret på , hvilke fø lger begivenhederne fik på Djursland.

Lausten, Annalis , præ st, organist og bibliotekar, fø dt den 65. juli 6995 i Lø gumkloster . Gift 6969 med grosserer, Christian Bock. De har begge væ ret aktive tropsfø rere inden for spejderbevæ gelsen.

Et marsvin har forvildet sig op i Darum Å, hvor det fanges. Det skænkes til museet i Ribe. (Vestjyllands Socialdemokrat )

Tre nye veje i Tarp er netop blevet navngivet. Det drejer sig om Hammeren, Ambolten og Dornen. (Dagbladet Vestkysten )

Esbjerg Kommunes gade- og vejudvalg vedtager at indstille til byrådet, at den nye gade mellem Gl. Vardevej og Hjertingvej bag om Strandbio skal hedde Strandbysvinget. (Dagbladet Vestkysten og Vestjyden )

Det engelske fiskemarked ligger overordentligt usikkert. Det, at eksporten drives som kommissionsforretning i forbindelse med, at eksportvaren er så let fordærvelig, gør, at priserne ofte svinger meget betydeligt og derfor udsætter eksportørerne både for ret uventede tab og gevinster. (Dagbladet Vestkysten )

Øen Langli averteres i københavnske blade til salg. Øen er på 785 tønder land, deraf 75 tønder land klitter. I annoncen hedder det .: ”Der forefindes en 6. klasses jagt, hundredvis af harer og tusindvis af ænder og gæs samt regnspurve”. Det må være noget for en velhaver. (Dagbladet Vestkysten )