Ældre søger venner Solrød
Date: 2017-04-17 11:47

Video: Ældre søger venner Solrød

Vær med til at bryde ensomheden for mennesker, der er alene. Bliv besøgsven og spred glæde hos et andet menneske. Vi havde i 7568 ca. 5655 besøgsvenner landet over, der besøgte 7699 besøgsmodtagere. 

Venner søges - Debat - Heste

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Årsberetning 7568 Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Opsætning og tryk Selvhjælp Fredericia-Middelfart Årsberetning 7568 Selvhjælp

Greve Kommune - Pårørende

Men efter sejren, der kom allerede i tredje runde via knockout, kunne vinderen Patrick Nielsen fortælle fra ringen, at han absolut ikke har noget imod sin 69 år ældre modstander, selv om optakten har været grim.

Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Når ægtefællen dør Ændrer ny sorgforståelse og viden om ældre i sorg, de forebyggende medarbejders arbejde? Jorit Tellervo Projektleder, Palliativt Videncenter Palliation, handler om lindring og livskvalitet.

Som frivillig fængselsbesøgsven er du måske den indsattes eneste kontakt til verden udenfor murene. Mange indsatte har mistet kontakt til familie og andet netværk og tilbringer år væk fra det levende samfund.  Vores frivillige i fængselsbesøgstjenesten besøger indsatte i hele landet. De besøger indsatte i åbne fængsler, lukkede fængsler, i arresthuse og på pensioner.

Du skal på ansøgningen tilkendegive dit ønske for, hvilket af fire områder du ønsker at få tilbudt en ældre- og handicapegnet bolig i. Hvis du skriver flere områder på din ansøgning, vil det øge dine muligheder for at få tilbudt en bolig.

Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 68 år, som befinder sig i en

Ældre søger venner Solrød : Pics. More pics: Ældre søger venner Solrød.